Bild på en bro över en å.

Familjerådgivning

Familjerådgivningen erbjuder samtalshjälp för vuxna par, ensamstående eller familjer med relationsproblem. Du kan vända dig till vår familjerådgivning om du bor i Skövde, Hjo, Tibro, Karlsborg, Mariestad, Töreboda och Gullspång.

Så här kan det vara:

  • Ni har svårt att prata med varandra
  • Dina eller era känslor har förändrats
  • Ert sexuella samliv fungerar inte längre
  • Ni har frågor kring skilsmässa och separation
  • Ni har svårt att få den nya familjen att fungera
  • Ni har konflikter i era släktrelationer
     
Samtal ger möjligheter:

  • Att bättre lyssna på och prata med varandra
  • Att förstå och acceptera sig själv och varandra

Familjerådgivaren är socionom med vidareutbildning i psykoterapi, inriktad på samlevnad. Vi har särskild sträng sekretess och du kan vara anonym om du vill. Vi bokar tolk när det behövs. 

Vill du veta mer om hur det går till eller hur våra besökare uppfattat samtal på familjerådgivningen via videolänk eller telefon tidigare, så kan du läsa mer nedan under ”besök” eller ring oss så kan vi berätta mer.

Besök

Du kan välja om du vill komma till våra lokaler på Staketgatan 14 i Skövde eller att ha ditt besök via videolänk (teams) eller telefon.

Under pandemin erbjöd vi endast samtal via videolänk och telefon och i samband med detta lät vi våra besökare fylla i en enkät om deras upplevelser av samtal på detta sätt. Många upplevde att samtalen via videolänk och telefon blev bra och var ett bra alternativ till samtal på plats. En del tyckte tom att det kändes lättare att sitta i en van hemmiljö under samtalet. Det underlättade också mycket för dem som har lång resväg till Skövde eller om man som par eller familj bor eller arbetar på olika platser. Det blev också möjligt att genomföra samtalet även om man hade mildare sjukdomssymptom som hosta eller lätt förkylning. Här hittar du information om hur ett videolänksamtal går till.

Vid förkylningssymptom eller andra sjukdomssymptom är det viktigt att du stannar hemma. Du kan då istället välja att ha besöket via videolänk, telefon, eller boka om din tid.

Kontakt

På grund av högt söktryck på samtal just nu har vi väldigt få tider för nybesök.
Vi hänvisar till vår e-bokning (se nedan) när det gäller nybesök. Där kommer even-tuella återbud på nybesök upp som lediga tider och du kan själv hålla det under uppsikt. I mån av utrymme kommer fler tider läggas ut.

Bokning av nybesök sker via telefon eller via vår tidsbokning för familjerådgivning. 

Telefontid: måndag, onsdag, fredag kl. 10.15-11.45.
Telefon 0500-49 87 04

Det går bra att lämna meddelande på telefonsvararen så ringer vi upp.
Du kan även skicka en kontaktförfrågan så ringer vi upp.

Ett besök på familjerådgivningen kostar 200 kr om man kommer själv och 300 kr om man är två eller fler. Du betalar vid besöket med swish eller kontanter. Vid behov, till exempel vid låg inkomst i form av försörjningsstöd, kan vi avgiftsbefria. Besök via telefon eller videolänk betalas med Swish.

Ett besök varar upp till 1 timme och 15 min om ni är två eller fler och 1 timme om du kommer själv.

Väntetider
En första besökstid ska kunna erbjudas inom 14 dagar, i perioder kan väntetiden bli längre.

 

En liten film om relationer, familjeliv och familjerådgining