4. Hur går faderskapsbekräftelsen till?

Fader bekräftar faderskapet genom sin namnteckning och den bevittnas av personal hos oss. Modern och handläggaren godkänner därefter bekräftelsen.

Datum