5. Gemensam vårdnad

Modern har alltid ensam vårdnad vid barnets födelse om föräldrarna inte är gifta. Ni har möjlighet att anmäla om ni vill ha gemensam vårdnad om barnet i samband med bekräftelsen.

Datum