6. Meddelande till skatteverket

Socialtjänsten lämnar uppgifter om barnets far och vårdnad till skatteverket.

Datum