2. Ska föräldrarna vara med vid besöket?

Om ungdomen är under 18 år ska minst en av vårdnadshavarna vara med vid besöket. Om ungdomen är över 18 år, och själv vill, får naturligtvis föräldrarna vara med vid besöket.

Datum