3. Hur går ett besök till?

När du kommer till sektor socialtjänst sitter du i ett samtalsrum tillsammans med en eller två socialsekreterare som kommer ställa olika frågor om din livssituation. Besöket tar ca en timme.

Lokalerna finns på Kungsgatan 18. 

 

Datum