4. Hur får jag veta vad som skrivs i yttrandet?

När socialsekreteraren skrivit färdigt yttrandet meddelas du om innehållet, antingen via brev, telefon eller på annat sätt. Yttrandet skickas sedan till den myndighet som har bett om det.

Datum