6. Åklagaren har väckt åtal, vad betyder det?

Det betyder att åklagaren anser att det finns tillräckliga bevis för att en ungdom har begått ett brott. Då väcker åklagaren åtal och det leder till rättegång. Tingsrätten skickar hem ett brev med information om när rättegången äger rum.

Datum