8. Vilka påföljder kan bli aktuella?


Det är domstolen som bestämmer påföljd och det kan bli ungdomstjänst, ungdomsvård,  sluten ungdomsvård eller ungdomsövervakning.  

Ungdomstjänst

Att bli dömd till ungdomstjänst betyder att man ska arbeta mellan 20-150 timmar utan att få lön. Det som avgör antalet timmar är hur allvarligt brottet är som har begåtts. Arbetet kan utföras inom kommunen, en förening eller på ett företag. I ungdomstjänsten ingår alltid ett antal samtal med en socialsekreterare. Syftet med samtalen är att få hjälp att göra andra, bättre val i framtiden. Ibland sker samtalen tillsammans med vårdnadshavare. Ungdomstjänsten utförs utanför skoltid. I vissa fall kan ungdomstjänst kombineras med ungdomsvård. 
 

Ungdomsvård

Ibland kan en ungdom mellan som begått ett brott behöva hjälp från sektor socialtjänst. Det kallas för att man har ett särskilt behov av vård och domstolen kan då döma till ungdomsvård. Vad som ingår i ungdomsvården anpassas utifrån dina behov. 

I vissa fall, om det handlar om ett mer allvarligt brott, kan man dömas till ungdomsvård kombinerat med ungdomstjänst eller böter. 

Sluten ungdomsvård

Om en ungdom mellan 15-17 år begått ett mycket allvarligt brott där påföljden egentligen skulle varit fängelse om ungdomen varit äldre kan domen bli sluten ungdomsvård. Ungdomen placeras då i ett låst boende under så lång tid som domstolen beslutat om, max i fyra år.


Ungdomsövervakning

Den som är mellan 15 och 20 år får dömas till ungdomsövervakning om varken ungdomsvård eller ungdomstjänst bedöms vara tillräckligt ingripande – och om det inte finns tillräckliga skäl för sluten ungdomsvård. Det är huvudsakligen ungdomar i åldern 15-17 år som döms till ungdomsövervakning, och det blir framförallt aktuellt när det handlar om ett allvarligt brott eller upprepad brottslighet.

Den som döms till ungdomsövervakning är skyldig att följa en så kallad verkställighetsplan. Denna plan innehåller alltid att ungdomen:

- ska ha regelbundna möten med en särskild koordinator på frivården,

- är förbjuden att vistas utanför bostaden under vissa tider (exempelvis helgkvällar och
   helgnätter) eller är förbjuden att vara på vissa platser. Detta övervakas/kontrolleras
   med elektroniska hjälpmedel (vanligtvis fotboja),

- är förbjuden att använda narkotika, alkohol eller vissa andra hälsofarliga medel.


Ungdomsövervakning innebär en nära samverkan mellan frivården och socialtjänsten, men det är frivården (Kriminalvården) som är ansvarig för att kontrollera att ungdomen följer det som bestämts i verkställighetsplanen. 

Här hittar du mer information om ungdomsövervakning.

Datum