8. Vilka påföljder kan bli aktuella?


Det är domstolen som bestämmer påföljd och det finns tre påföljder som vi jobbar med inom sektor socialtjänst. Det är ungdomstjänst, ungdomsvård och sluten ungdomsvård. Domstolen kan också döma till böter.  

Ungdomstjänst

Att bli dömd till ungdomstjänst betyder att man ska arbeta mellan 20-150 timmar utan att få lön. Det som avgör antalet timmar är hur allvarligt brottet är som har begåtts. Arbetet kan utföras inom kommunen, en förening eller på ett företag. I ungdomstjänsten ingår alltid ett antal samtal med en socialsekreterare. Syftet med samtalen är att få hjälp att göra andra, bättre val i framtiden. Ibland sker samtalen tillsammans med vårdnadshavare. Ungdomstjänsten utförs utanför skoltid. I vissa fall kan ungdomstjänst kombineras med ungdomsvård. 

Ungdomsvård

Ibland kan en ungdom mellan som begått ett brott behöva hjälp från sektor socialtjänst. Det kallas för att man har ett särskilt behov av vård och domstolen kan då döma till ungdomsvård. Vad som ingår i ungdomsvården anpassas utifrån dina behov. 

I vissa fall, om det handlar om ett mer allvarligt brott, kan man dömas till ungdomsvård kombinerat med ungdomstjänst eller böter. 

Sluten ungdomsvård

Om en ungdom mellan 15-17 år begått ett mycket allvarligt brott där påföljden egentligen skulle varit fängelse om ungdomen varit äldre kan domen bli sluten ungdomsvård. Ungdomen placeras då i ett låst boende under så lång tid som domstolen beslutat om, max i fyra år.

Datum