Dödsboanmälan

Dödsboanmälan är en förenklad form av bouppteckning. Man kan göra en dödsboanmälan om tillgångarna i dödsboet inte är mer än kostnaden för begravning och andra utgifter i samband med dödsfallet.

Ekonomisk sammanställning

En ekonomisk sammanställning görs för tillgångarna i dödsboet och kostnader i samband med dödsfallet. Utifrån sammanställningen kan vi se om det finns möjlighet att göra en dödsboanmälan. Exempel på tillgångar är:

  • Kontanter
  • Saldo på bankkonton på dödsdagen
  • Pension
  • Eventuella försäkringar som faller ut
  • Kapitalvaror och värde på bohaget.

Till kostnader i samband med dödsfallet räknas bland annat begravningskostnad, gravsten, minnesstund och hyra.

Hembesök

När utredning görs av dödsboets tillgångar ska det i de flesta fall göras ett hembesök i den avlidnes bostad. Undantag är om den avlidne bott på ett äldreboende.

Det är viktigt att tänka på att den avlidnes bostad inte får röras innan hembesöket är gjort.

Fast egendom eller tomträtt

Om den avlidne ägde fast egendom eller tomträtt kan man inte göra en dödsboanmälan. Då ska dödsbodelägarna göra en bouppteckning.

Begravningskostnader i första hand

Begravning är en prioriterad kostnad, så alla tillgångar i boet ska i första hand användas till att betala begravningen.

Om den avlidne har skulder eller andra räkningar som inte täcks av tillgångarna så begär man avskrivning på dessa när dödsboanmälan är klar.

Kontakta oss

Om du vill ha mer information är du välkommen att kontakta oss. Du kan antingen ringa till oss eller använda vår e-tjänst, så ringer vi upp.