Bild på två ungdomar som läser en tidning

Jag går i åk 5-6

Här kan du läsa om alkohol, tobak och snatteri.

Alkohol 

Alkohol påverkar hjärnan på många olika sätt som inte är bra, vilket alltså kan skada hjärnan. Hjärnan har inte vuxit klart och utvecklas ända upp till 25 års ålder. Ungdomar har svårare att bedöma vad som händer när han/hon dricker, vilket gör att de kan råka väldigt illa ut vid berusning av alkohol.

Det finns fakta som visar att de flesta människorna som hamnar i slagsmål har druckit alkohol. Det finns också information om att brott och olyckor ökar när personen har druckit alkohol. 

Vad händer när man dricker alkohol

Människor får sämre omdöme, tankeförmåga, minne och reaktionsförmåga. Flera olika kroppsdelar kan bli sjuka när man dricker alkohol och några exempel är skador på lever och hjärtat.

Tobak

I cigaretter finns det tobak som innehåller ett ämne som heter nikotin, vilket är giftigt. Det skapar en obalans i hjärnan, som gör att det uppkommer ett sug efter att röka. Några sjukdomar som kan orsakas av rökning är till exempel hjärtproblem och cancer i lungor. När man röker kan immunförsvaret bli sämre och många sjukdomar som man kan få av rökning kan man dö av. 

Snatteri

Snatteri är samma sak som stöld, men det kallas snatteri om det man stulit har ett mindre värde. Var gränsen går för snatteri varierar men det brukar handla om värden upp till 1 000 kronor.

Värdegränsen på 1 000 kronor gäller dock inte om man till exempel plockar delar från en bil eller en cykel. Det räknas som stöld. Det är också stöld om man tar saker från en person som inte kan skydda sig eller om man tar saker ur någon väska. Då spelar det ingen roll om det är saker som har ett mindre värde.

Personen som ”snattar” döms till böter eller fängelse i högst sex månader. Det innebär också att man blir bokförd i polisens belastningsregister. Där ligger belastningen registrerad under fem års tid. När man finns i belastningsregistret kan det bli svårare att få vissa jobb, att få körkort och att studera utomlands.