Bild på killar som står vid ett biljardbord

Jag går i åk 7-9

Alkohol påverkar unga människor mer än vuxna, både fysiskt och psykiskt. Hjärnan är inte färdigutvecklad och utvecklas ända upp till 25 års ålder. Utifrån det drabbas unga betydligt hårdare av alkoholens skadliga effekter än den som börjar dricka senare. Ungdomar har svårare att bedöma konsekvenser av sitt drickande, vilket gör att de kan råka väldigt illa ut.

Undersökningar visar bland annat att

  • de flesta som hamnar i slagsmål är berusade
  • risken för att utsättas för brott och olyckor ökar i berusat tillstånd
  • de flesta som provar narkotika första gången är berusade
  • de flesta ungdomar som har oönskad och oskyddad sex är berusade


Tobak

I cigaretter finns tobak som innehåller ett ämne som heter nikotin, vilket är giftigt. Det skapar en obalans i hjärnan, som gör att det uppkommer ett sug efter att röka. Några sjukdomar som kan orsakas av rökning är till exempel hjärtproblem och cancer i lungor. När man röker kan immunförsvaret bli sämre och många sjukdomar som man kan få av rökning kan man dö av.

Är cannabis verkligen så farligt?

Cannabis är namnet på en grupp hampväxter som hasch och marijuana kommer ifrån. Dessa preparat är olagliga är alltså narkotikaklassade. Det är betydligt farligare att röka cannabis idag än för 20 år sedan. Växterna innehåller ämnet THC (tetrahydrocannabinol) och genom förädling av det har THC-halten ökat, och har således blivit starkare. Priset på cannabis har halverats och tillgången har ökat, det finns överallt och inte mer än ett sms bort. Ytterligare ett problem är även drogromantiska budskap, som flödar på nätet och på sociala medier, vilket många ungdomar anser vara tillförlitliga källor. 

Påverkan och tecken: Röda ögon, ökad aptit, långsammare reflexer, förhöjd puls, yrsel, tid och rum försvinner, försämrat minne och inlärningsförmåga, sömnrubbningar. Långvarigt bruk påverkar hormonbalansen och ökar risken för depression, psykotiska tillstånd och schizofreni.

Droger påverkar alla på kort eller lång sikt. Det påverkar dem som använder drogerna och det påverkar dem runtomkring. Man kan säga att vi påverkas fysiskt, psykiskt och socialt. Det som skiljer ut hur unga människor påverkas är att risken för fysiska skador är större när man är ung. Hjärnan är som ovan nämnt fortfarande under utveckling under hela tonårstiden.

  • tidig debut och regelbunden användning av cannabis leder till lägre IQ
  • viktiga funktioner som minne,  koncentration, språklig förmåga, analys och orienteringsförmåga försämras
  • hälften av alla som röker cannabis regelbundet blir beroende
  • risken för olyckor, psykisk ohälsa och utanförskap ökar

 

Snatteri

Snatteri är samma sak som stöld, men det kallas snatteri om det man stulit har ett mindre värde. Var gränsen går för snatteri varierar men det brukar handla om värden upp till 1 000 kronor. 
Värdegränsen på 1 000 kronor gäller dock inte om man till exempel plockar delar från en bil eller en cykel. Det räknas som stöld. Det är också stöld om man tar saker från en person som inte kan skydda sig eller om man tar saker ur någon väska. Då spelar det ingen roll om det är saker som har ett mindre värde.

Personen som ”snattar” döms till böter eller fängelse i högst sex månader. Det innebär också att man blir bokförd i polisens belastningsregister. Där ligger belastningen registrerad under fem års tid. När man finns i belastningsregistret kan det bli svårare att få vissa jobb, att få körkort och att studera utomlands.