Jag söker hjälp/stöd för mig själv

Jag är under 20 år

Är läget akut? 
Vardagar dagtid ringer du Skövde kommuns kontaktcenter. Under kvällar, nätter och helger så ringer du socialjouren.  

Akut social hjälp (skovde.se) 
Kontakcenter: 0500-49 80 00 
Socialjouren: 0500-49 74 21/ 0500-49 74 21 

Locus
Vill du prata med någon om alkohol, droger eller kriminalitet? Rådgivning och stöd för ungdomar och deras familjer. 

Locus Öppenvård (skovde.se)  

Elevhälsan
På din skola finns elevhälsan med bland annat skolkurator och skolsköterskaHit kan du vända dig för stöd och råd. Du kan även få hjälp att komma i kontakt med rätt hjälpinstans.  

Ungdomsmottagningen 
Vill du ställa frågor, bolla funderingar, berätta svåra saker eller få råd, stöd och hjälp? Ingen fråga är för liten eller för stor. 

Drugsmart 
Här kan du läsa mer och ställa anonyma frågor om droger och alkohol.
 

BRIS 
Här kan du som är upp till 18 år prata, chatta eller maila med en vuxen eller andra unga. Alltid öppet – även på natten. 

1177 Vårdguiden
Här finns information och hänvisningar till fler stöd och hjälpinsatser.  


Jag är över 20 år

Är läget akut?  
Vardagar dagtid ringer du Skövde kommuns kontaktcenter. Under kvällar, nätter och helger så ringer du socialjouren.  

Akut social hjälp (skovde.se) 
Kontakcenter: 0500-49 80 00 
Socialjouren: 0500-49 74 21/ 0500-49 74 21 

Vuxenheten 
Här kan du både få råd och stöd utan utredning från handläggare, detta kallas serviceinsatsDu kan även ansöka om stöd och behandling, då får du prata med en handläggare där ni tillsammans utreder vilket stöd du är i behov av. 
 

Stödcenter Allén 
Vill du prata med någon om alkohol eller droger? Rådgivning och stöd för dig över 18 år. 
 

Broschyr Stödcentrum

Studenthälsan/Företagshälsan 

På högskola eller Universitet finns studenthälsan och många arbetsgivare har avtal med en Företagshälsan. Hit kan du vända dig för stöd och råd. Du kan även få hjälp att komma i kontakt med rätt hjälpinstans.  

NA Anonyma Narkomaner 
Här kan du få stöd och träffa andra i liknande situation, delta i möten eller läsa mer om beroende. 
 

Ungdomsmottagningen för dig upp till 25 år
Vill du ställa frågor, bolla funderingar, berätta svåra saker eller få råd, stöd och hjälp? Ingen fråga är för liten eller för stor. 
 

1177 Vårdguiden
Här finns information och hänvisningar till fler stöd och hjälpinsatser.