Nya lokala rekommendationer i Västra Götaland

Spridningen av covid-19 har återigen börjat öka i Västra Götaland. Därför inför nu smittskyddsläkaren rekommendationer som gäller från 17 februari till 14 mars. Det handlar bland annat om munskydd i kollektivtrafik och vissa inomhusmiljöer.

Läs mer

Tomgångskörning

Inom detaljplanelagt område eller inom annat tätbebyggt område får en förbränningsmotor i stillastående motordrivet fordon hållas igång utomhus i högst en minut.

Detta gäller inte:

1. om trafikförhållanden föranlett fordonet att stanna, exempelvis i trafikkö
2. om motorn hålls igång för att - i den mån det behövs för fordonets ändamålsenliga brukande - driva annan anordning (på fordonet) än sådan som avser uppvärmning

Regler kring tomgångskörning beslutas om i "Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö".