Laddstationer för elbilar

Att ha en fungerande laddinfrastruktur är A och O för att Skövdebor ska kunna investera i laddbara bilar. Av den anledningen erbjuder Skövde kommun idag laddning på två platser i centrala Skövde.

I det nybyggda Mobilitetshuset Mode har vi installerat 30 laddare för elbilar. 6 stycken av dessa är semi-snabbladdare och 24 stycken normalladdare. Parkeringshuset ligger mellan Hjovägen och Stationsgatan - i direkt anslutning till Regionens hus och Skövde Centralstation. Du betalar för tiden du står parkerad via mobilappen SMS-park.

På laddarna i Mobilitetshuset Mode kan du ladda 2-10 mil per timme. Läs mer om laddningens effekter på din elbil här.

På vår mest centrala parkeringsplats - Sandtorget finns även 6 stycken semi-laddare med maximal effekt 22kW. Även här kan du ladda 2-10 mil per timme. Läs mer om laddning på Sandtorget här.

Skövde kommun har dessutom, genom Kreativa hus, ett flertal laddpunkter vid parkeringen för Gothia Science Park. Fler laddplatser för elbilar håller på att införas i kommunen. Hitta din närmaste laddplats via webbplatsen uppladdning.nu.

Plan för laddinfrastruktur

För att ytterligare förbättra laddinfrastrukturen i kommunen arbetar vi med en laddinfrastrukturplan. Syftet med en kommunal plan för laddinfrastruktur är att beskriva hur den framtida laddinfrastrukturen borde utformas. Eftersom publika laddstationer kommer finnas både på kommunala och privata parkeringar kommer planen vara utformad så att både kommunala och privata aktörer kan använda den. Genom planen hoppas vi kunna få en mer enhetligt utbyggd laddinfrastruktur där du som elbilsägare kan känna dig trygg att det aldrig är långt till närmaste laddstation.

Här kan du läsa planen i sin helhet.