5. Nolhagavägen, förlängning till väg 200

I samband med att vi bygger etapp 3 av Trädsgårdsstaden kommer vi att förlänga Nolhagavägen norrut till Törebodavägen (väg 200).

Idag måste all trafik som kommer från, eller ska till, Trädgårdsstaden antingen använda bron vid Kultomten (ridskolan) eller Stallsiksrondellen. Den nya anslutningen kommer att förenkla för den trafiken.

Datum