4. Nolhagavägen, kapacitetsökning

Nolhagavägen är en av tre centrala kopplingar mellan västra och östra sidan om järnvägen. Trafikmängderna har ökat avsevärt i samband med utbyggnaden av Stallsikens handelsområde och stadsdelen Trädgårdsstaden.

Utöver det är handelsområde Norrmalm med Elins Esplanad samt Coop etablerade i anslutning till Nolhagavägen. Sedan december 2012 ligger Systembolaget i Coops fastighet, vilket inneburit en ännu högre påfrestning för korsningen.

Under våren 2017 genomför vi en utredning av korsningen Gustav Adolfs gata och Nolhagavägen som ska ge förslag på åtgärder. Detaljprojektering sker under sommaren/hösten 2017. Beroende på val av placering av cirkulationsplats kan en ny detaljplan behöva tas fram, vilket gör att en utbyggnad kan bli aktuellt antingen 2018 eller 2019.

Under sommaren/hösten 2017 gör vi dessutom en utredning av kapacitetsökning av Nolhagavägen mellan Vadsboleden och Östra leden (RV 26).

Datum