6. Trafikverket, Hallenbergsrondellen

Hallenbergsrondellen är en bromskloss i Skövdes gatunät. På för- och eftermiddagar uppstår det ofta framkomlighetsproblem både från Skaravägen, då köer kan bildas upp till Simsjövägen, och från Vadsbovägen.

Trafikverket, som ansvarar för vägen, kommer under hösten 2017 göra en fördjupad åtgärdsvalstudie som syftar till att hitta lösningar på problemen.

Datum