2. Vadsbovägen, busskörfält

För att underlätta för kollektivtrafiken bygger vi busskörfält på Vadsboleden. Västtrafik har idag svårt att ta sig fram under högtrafiklägen och har därmed svårt att hålla tidtabellen.

Tanken med att åtgärden är att minska restiden för kollektiva resor och på så vis göra dessa resor attraktivare.

Projektet påbörjas i slutet av 2017 och byggs under 2018.

Datum