1. Vadsbovägen, tvåfältiga rondeller

Trafiken på Vadsbovägen och Nolhagavägen växer och innebär idag ett trängselproblem under högtrafik. Handelsområden i Stallsiken och Norrmalm har vuxit under de senaste åren, dessutom har Skövdes senaste stadsdel Trädgårdsstaden tillkommit, vilket har gjort att trafikmängden har ökat.

Ett steg i att öka framkomligheten på Vadsbovägen är att bygga om Lillesgårdsrondellen och Badhusrondellen till tvåfältiga rondeller.

Projektet påbörjas hösten 2017.

Datum