Hur gör man en felanmälan till företagen?

Elsparkcyklarna hyrs ut via företagen Swift och Tier Mobility AB
Har du synpunkter på en elsparkcykel tillhörande företaget Swift du tar kontakt med via e-postadressen sverige@swup.app
Har du synpunkter på en elsparkcykel tillhörande företaget Tier Mobility AB du tar kontakt med via e-postadressen skovde@tier.app

Datum