Håll koll!

Se upp vid grönt ljus

I korsningar måste alla skärpa uppmärksamheten. Du som kör bil måste titta extra noga efter korsande cyklister och vara beredd att bromsa. Du som cyklar måste också vara på din vakt. Se särskilt upp med bilar som åker i samma riktning som du och som ska svänga höger. Om överfarten har ljussignaler får båda ofta grönt ljus samtidigt. Bilisten ska då lämna företräde för dig som cyklist.

Väjningsplikt mot gående

Tänk på att du som cyklist har väjningsplikt mot gående som är ute på ett övergångsställe. Det är inte förbjudet för cyklister att korsa en väg på ett övergångsställe, men övergångsstället är tänkt för gående. Kliver du av cykeln och leder den räknas du som gående och då gäller samma regler som för gående. En cyklande som ändå korsar en väg på ett övergångsställe har alltid väjningsplikt mot både gående och mot fordon på vägen.

Ofta ska cyklande och gående samsas på gång- och cykelbanor. Du som cyklar bör tänka på att du inte hörs när du kommer. Använd ringklocka när du närmar dig gående som inte uppmärksammat dig. Se upp vid busshållplatser när bussen precis har stannat.

Skjutsning

Alla barn och ungdomar under 15 år ska använda hjälm när de cyklar eller blir skjutsade på cykel. Skjutsa på cykel får du göra, men bara om cykeln har lämpliga säten och effektivt skydd mot hjulekrarna. Den som åker med måste vara under 10 år och den som skjutsar måste vara minst 15 år.

En bra cykel

Tänk på att det under vinterhalvåret är en föredel att använda vinterdäck på cykeln. Enligt lag måste en cykel alkltid ha ringklocka och broms! I mörker måste cykeln också ha:

  • framlykta med fast vitt eller gult ljus
  • baklykta med rött ljus
  • godkända reflexer