Hur får man köra en elsparkcykel?

  • Du som kör en elsparkcykel måste vara medveten om vilka trafikregler som gäller. Var uppmärksam på att det alltid är du som ansvarar för att ditt fordon uppfyller gällande krav, oavsett om du hyr eller om du har en egen elsparkcykel.
  • För elparkcyklar som inte går fortare än 20km/h och har en kontinuerligt märkeffekt på högst 250 watt, gäller samma regler som för vanliga cyklar. Observera! Om din elsparkcykel är snabbere eller har högre effekt, är det andra krav som gäller då den med största sannorlikhet klassas som moped.
  • Elsparkcyklarna ska främst framföras på cykelbanor och följa gällande anvisningar och regler.
  • Det är förbjudet att köra på gångbanor och trottoarer. Undantaget är barn, till och med det år de fyller åtta år, som har rätt att köra elsparkcykel på gångbana om cykelbana saknas.
  • Kör du i mörker ska elsparkcykeln ha fram- och baklyse, samt vara utrustad med reflexer.
  • Du får inte skjutsa någon på elsparkcykel.
  • Om du är yngre än 15 år krävs hjälm, men alla som använder en elsparkcykel bör alltid använda hjälm.
  • Polisen är ansvarig för att övervaka att trafikregler följs.

 

Läs mer om regler för elsparkcyklar på transportstyrelsen.se.

Datum