Hur parkerar jag en elsparkcykel?

Elsparkcyklar ska placeras i cykelställ eller på anvisad plats om sådan finns markerad.

Det är inte tillåtet i Sverige att parkera elsparkcyklar på gång-, cykelbanor och trottoarer. Du får heller inte parkera din elcykel så att den är i vägen för andra trafikanter. Tänk på att det finns äldre, barn och personer med funktionsvariationer som kan skada sig på felaktigt parkerade elsparkcyklar.

Datum