Vem ansvarar för att elsparkcyklarna som hyrs parkeras rätt?

Polisen har ansvar för att se till att villkoren som står i företagets tillstånd om nyttjande av mark följs. Dock ligger stort ansvar på uthyrningsföretaget gällande att samla upp och hämta in felaktigt placerade elsparkcyklar. I deras egna arbetsverktyg kan företaget se alla sina elsparkcyklar, var de är placerade och hur länge de varit parkerade på platsen. Trafikfarliga parkeringar ska alltid hämtas in först, innan företaget hämtar in övriga.

Datum