Vem får ställa ut elsparkcyklar i Skövde kommun?

När företag önskar hyra ut elsparkcyklar som kommer stå på allmänna platser i Skövde kommun, behöver de tillstånd för allmän plats enligt ordningslagen. Tillståndet ansöks via polisen och kommunen yttrar sig om villkor. Det är sen polisen som utfärdar tillståndet till företaget och ansvarar för att ställda villkor följs. 

Datum