Viktigt att tänka på när du använder en elsparkcykel

  • Kör försiktigt när du passerar medtrafikanter. Sänk hastigheten och håll avståndet.
  • Anpassa hastigheten efter förhållandena på platsen, exempelvis kurvor, underlag och sikt.
  • Det  är inte tillåtet att framföra en elsparkcykel om du är trött, sjuk eller påverkad av alkohol eller andra preparat.

Datum