Felanmälan av kommunalt VA

Om du upptäcker ett fel på det kommunala VA-nätet, exempelvis en läcka, kan du göra en felanmälan till Skövde VA. Detsamma gäller om du behöver få hjälp med att stänga av inkommande vatten till din fastighet.

Gatu- och parkmiljö

Akuta fel

Vid akuta fel på ledningar i gatu- och parkmiljö vill vi att du kontaktar oss:

  • Vardagar 08:00-16:30: 0500-49 80 00 (Skövde kommuns kontaktcenter)
  • Övrig tid: 0500-49 97 00

 Vad är ett akut fel i gatu- och parkmiljö? I relation till den allmänna VA-anläggningen kan det vara läckor, saknade brunnslock och översvämningar i dagvattensystemet.

Icke-akuta fel

Vid icke-akuta fel kan du kontakta oss genom Skövde kommuns kontaktformulär. Vid en sådan felanmälan får du gärna skicka med bilder samt markera aktuell plats på en karta.

Fel på din fastighets ledningar

Behöver du stänga av inkommande vatten till din fastighet? Då kan du kontakta oss på något av telefonnumren ovan. Detta gäller oavsett om det är ett akut fel, exempelvis ett ledningsläckage, eller om det är en planerad åtgärd som kräver vattenavstängning.

Kom ihåg att du som fastighetsägare är ansvarig för ledningarna på din fastighet. Därför lönar det sig att hålla ledningarna i gott skick.