Källaröversvämning

Källaröversvämningar kan uppstå av en rad orsaker: skyfall, blockerade ledningar, felkopplade dagvattenbrunnar. Om du bor i ett källarförsett hus är det viktigt att du vet hur du ska agera och hur du kan förebygga risken för översvämningar i källaren.

Översvämningar till följd av kraftiga regn, förhöjda dagvattennivåer samt blockerade eller läckande ledningar är en obehaglig men förekommande händelse. Byggnader med källare löper en förhöjd risk att översvämmas. Om olyckan är framme gäller det agera snabbt. Ett förebyggande arbete kan dessutom göra mycket för att minimera risken att drabbas.

Vanliga frågor om källaröversvämningar

Här listar vi de vanligaste frågorna om källaröversvämningar.

Vad ska jag göra om min källare svämmar över?

Hur kan jag förebygga källaröversvämningar?

Vilket ansvar har jag som fastighetsägare?

Vilket ansvar har Skövde VA?