Vattenläcka

En vattenläcka kan uppstå både i Skövde VA:s ledningsnät och i ledningarna inom din fastighet. Om du på något sätt uppmärksammar en misstänkt vattenläcka ska du alltid rapportera läckan till oss.

Vattenläckor kan uppstå var som helst, när som helst

En vattenläcka kan uppstå både i Skövde VA:s ledningsnät och i ledningar som inte tillhör oss, exempelvis ledningar inne på din fastighet. 

Vattenläcka i Skövde VA:s ledningsnät

Om en vattenläcka uppstår i Skövde VA:s ledningsnät är vi ansvariga för att åtgärda läckan. Vårt ledningsnät sträcker sig hela vägen fram till varje fastighets förbindelsepunkt. Efter förbindelsepunkten är ledningarna inte längre våra, utan fastighetsägarens.

Vattenläcka i ledningar på din eller annans fastighet

Om en vattenläcka exempelvis uppstår inne på din fastighet, d.v.s. någonstans efter förbindelsepunkten, är det som regel du som bär ansvaret för att åtgärda vattenläckan. Det innebär att du behöver tillse att vattenläckan åtgärdas, antingen genom att själv åtgärda den eller genom att ta hjälp av en sakkunnig entreprenör.

Meddela alltid en misstänkt vattenläcka till oss

Oavsett vart vattenläckan är lokaliserad ska du alltid meddela oss om du uppmärksammar en misstänkt vattenläcka. Är läckan stor kan vi hjälpa till genom att stänga av vattnet till din fastighet. På det viset minimeras risken för att byggnader inne på fastigheten skadas.

Här kan du läsa mer om hur du kontaktar oss vid en misstänkt vattenläcka.

Vanliga frågor om vattenläckor

Här listar vi de vanligaste frågorna om vattenläckor.

Vem ansvarar för att en vattenläcka åtgärdas?

Ska jag kontakta Skövde VA om jag uppmärksammar en misstänkt vattenläcka?