Gäst i naturen

Allemansrätten ger oss en unik möjlighet att röra oss fritt i naturen. Här hittar du vad som gäller.

Njut av naturen, men kom ihåg att du är gäst där. Som gäst i naturen är det viktigt att du tar ansvar och visar hänsyn. Grundregeln i allemansrätten är att ”inte störa och inte förstöra” och besöker du naturreservat är det särskilda reservatsföreskrifter som gäller i första hand.

Naturreservaten finns för att bevara och utveckla natur-, kultur- och friluftsvärden och för att uppnå detta finns det framtagna föreskrifter för varje reservat. Föreskrifterna kan vara olika beroende på vilket naturreservat det är, vad som gäller står alltid på informationstavlorna vid ingångarna till reservaten.

Hundar i naturen

Ta gärna med dig hunden när du är ute i naturen och respektera de uppsatta regler som finns för att skydda djurlivet. Under tiden 1 mars till 20 augusti måste du hålla din hund under extra stor uppsikt i naturen, då ska hundar hindras från att springa lösa i marker där det finns vilt. I naturreservaten gäller oftast kopplingstvång på hundar. Anledningen till kopplingstvång är att hundarna kan störa djurlivet och skrämma till exempel fåglar och rådjur. Se informationsskylt vid reservatsingångarna för vilka regler som gäller i naturreservatet.

Betesdjur i hagen

Tänk på att stänga grindar och stängselgenomgångar när du besöker hagmarker med betesdjur.

För sådant som inte nämns här gäller Allemansrätten. Var varsam om naturen så att även de som kommer efter dig kan njuta av den!

Naturreservat

I Skövde finns totalt 25 naturreservat. Fem av dessa är kommunala, resterande är statliga. Du hittar mer information om Skövdes naturreservat på Länsstyrelsen Västra Götalands webbplats

Välkommen ut i naturen!