Parker och grönområden

Grönskan är en viktig del av Skövdes identitet och styrka, vilket också innebär att grönområdena måste vårdas och vidareutvecklas. En stad med mycket träd, blommor, parker och mötesplatser är trivsam att besöka, vistas och bo i.

Skövde tätort är en stad med mycket grönska. Skötseln av våra parker, tätortsnära naturmark, planteringar, sommarblommor och lekplatser sköts av vår driftsavdelning på sektor service.

Du hittar alla kommunens parker och grönområden via Fritidskartan!