42. Lycke Lilla Höjen och Björkebacken

Lycke Lilla Höjen är en oregelbunden höjdrygg, som bildades när inlandsisen smälte. Terrängen är lummig med omväxlande skog, betesmarker och åkrar.

På reservatets högsta del har du god utsikt över norra Vallebygden och Kinnekulle syns i fjärran. Floran är rik, med t ex gullviva, spåtistel, blåsippa och lungört.

Lycke Lilla Höjen inbjuder till härlig vandring i ett ålderdomligt odlingslandskap med öppna betesmarker, stenmurar, grova hamlade askar och ängsgranskog. Markerna är böljande med gullviva, blåsippa, blåklocka och prästkrage. Från en av höjderna vid Karstorp är det en fantastisk utsikt över sjön Lången och mot Kinnekulle. Höjden är troligen en lerskifferkulle som eroderats fram av inlandsisen.

Väster om Lycke Lilla Höjen ligger Björkebacken som också omgärdas av ett välbevarat odlingslandskap. Jordarna här är extremt kalkrika och brudbröd, puktörne och sommarfibbla finns i markerna. Svampfloran är oerhört artrik. Områdena är vackrast under den sagolika körsbärsblomningen men även sommar och höst bjuds mycket fin natur.