Odlingslandskapet i Berg

46. Odlingslandskapet i Berg

På kalkstensplatån i Berg finns ett äldre odlingslandskap som är ovanligt välbevarat med mängder av stenmurar, odlingsrösen och fägator.

Kalkberggrunden bidrar till att skapa en småskalig miljö med våtmarker och lundar där ädellövträd, lundväxter och orkidéer trivs.

Landskapet i Yttersöra är särskilt välbevarat och ger en bild av hur 1700-talets landskap såg ut. Här är åkrarna noggrant uppdelade i långsmala tegar som avgränsas av stenmurar. Tag gärna en cykeltur i Berg och skapa dig en bild av forna tiders jordbrukslandskap.