Bild på hällmarkstallskog

51. Djupedalshulans sprickdal

Djupedalshulan är en av de tydligaste sprickdalarna i Klyftamon. Sprickdalen är mer än en kilometer lång och mest 20 meter där den är som smalast.

De lodräta bergväggaran i sprickdalen är som mest 20 meter höga. Väster om sprickdalen finns hällmarkstallskogar med gott om gammeltall.

Sprickdalen ligger strax norr om skjutbanan nordväst om Sparresäter.