Bild från Bjursjöarna

53. Bjursjöarna och Borgehalls fornborg

Vid Stora Bjursjöns strand reser sig en imponerande klippvägg 35 meter över sjöytan. Från dess plana topp erbjuds en storslagen utsikt där Kinnekulles silhuett avtecknas i väster.

Platån utgjorde fornborg under folkvandringstiden. Klippväggen och rasbranten är intressanta för den botaniskt intresserade. Små ormbunksarter tränger fram i klippspringorna och den fridlysta ärtvickern har här sin växtplats. På vårvintern hörs pärluggla och sparvuggla i skogarna, berguv häckar i närheten.

Stora och Lilla Bjursjön är två näringsfattiga skogssjöar som är känsliga mot försurning. Ett dopp i sjöarna en tidig sommarmorgon kan varmt rekommenderas.

Parkering sker lämpligast vid vägen.

Borgehall i Klyftamon är en s.k. fornborg, som har använts som ett slags försvarsverk och evakueringsplats eller gömställe under orostider och som gjordes i ordning redan under lugna förhållanden.

Nära sjön Stora Bjursjön reser sig ett bergområde brant uppåt. Sedan gammalt leder en stig upp i en klyfta och in i fornborgen, som ligger på bergets översida. Där branterna i sig själva inte gett tillräckligt skydd har borgen försetts med vallar eller murar av skarpt och spetsigt material som du fortfarande kan se rester av. Från höjden har du bl.a. utsikt mot den dal som gett Lerdala dess namn.