55. Gullakrokssjöarna

Gullakrokssjörana är två mindre sjöar belägan i norra delen av Valles kamélandskap. De är omgärdade av rikkärr och fuktiga lövskogsmarker.

På sommaren blommar flugblomster och kärrknipprot i rikkärren. Riklig kalktuffbildning finns på flera ställen runt sjöarna. Ett antal bäckar och källflöden försörjer sjöarna med klakrikt, kallt vattten. Gädda, abborre och mört simmar i sjöarnas klara vatten. Vattenytorna pryds av näckrosor och gäddnate.

Bottnaran är täckta av kransalger, flera mycekt ovanliga. Här finns flodkräfta och mycekt sällsynta snäckor, insekter och mossor. Markeran runt sjön utgör en fantastisk miljö för växt- och djurlivet, men är känsliga för slitage.

Området ligger 2 kilometer sydväst om Lerdala. Parkering finns vid Stora Kulhult.