Bild från Vristulven

56. Vristulven

Vristulven är en näringsfattig, trolsk skogssjö med gott om öar, holmar och vikar som bäst upplevs i kanot eller på skridskor. Stränderna är mestadels steniga och klippiga.

Vristulven har ett rikt fågelliv med häckande fiskgjuse, häger, lärkfalk och storlom. Vissa holmar är därför avsatta som fågelskyddsområde under häckningssäsong.

Sjön kalkas och ett naturligt flodkräftbestånd finns fortfarande kvar.

Sjön nås enklast via Böja. På östra sidan finns parkering, badplats och kiosk, där du kan köpa fiskekort.