Nedtagning av träd

Har du önskemål om att träd som står på kommunal mark tas ner? Träd som står på kommunal mark, det vill säga utmed gator eller på park- och naturmark, ansvarar sektor samhällsbyggnad för.

Om du vill att ett träd ska tas ner gör vi en bedömning enligt följande:

 • Trädets betydelse för området som helhet
 • Trädets ekologiska värde
 • Trädets estetiska värde
 • Om de boende i området påverkas negativt av trädet och om grannarna är överens
 • Trädets kondition

 

Andra utgångspunkter är:

 • Generellt är kommunen mycket restriktiv med att fälla friska träd
 • Träd tas inte ner för att löv/barr/frön eller kvistar kommer in på tomtmark
 • Träd tas inte ner därför att de skymmer parabolantenner
 • Träd tas inte ner för att de skuggar boningshus eller tomter del av dagen
 • Träd tas inte ner på grund av dålig tillväxt i tomtens vegetation
 • Trädets storlek då fastighetsköp skedde

 

Ansökningsblankett för nedtagning av träd hittar du till höger. För att din ansökan ska kunna behandlas i år vill vi ha den senast den 15 september.