Parkslide och Jätteloka.

Växterna som ingen vill ha – men som vi gärna vill veta var de växer!

Parkslide och Jätteloka är så kallade invasiva växter. De kan orsaka mycket stora skador på naturen, byggnader och även på oss människor, därför vill vi nu veta var de växer i vår kommun.

Vi på Skövde kommun jobbar nu med en kartläggning över var dessa växter finns i kommunen och skulle behöva din hjälp. Vi skulle vilja att du meddelade oss om du ser:

  • Parkslide
  • Jätteloka, som även felaktigt kallats Björnloka eller Jättebjörnloka.

 

Vad gör du om du hittar Parkslide och Jätteloka?

Vi vill att du meddelar oss om du hittar Parkslide eller Jätteloka på kommunägd mark så som parker, naturområden och vägrenar längs vägar som kommunen sköter om. Du meddelar oss via vår e-tjänst: Rapportering av invasiva arter.


Vi vill gärna att du meddelar följande:

  • Var du hittade växten. Gärna en adress om det är möjligt att lämna. Du kan även peka ut platsen i kartfunktionen i formuläret.
  • Ett eller flera foton på växten. När du fotograferar växten för att rapportera in till oss så ta gärna bilder på blommor och bladets ovan- och undersida.

Du får även gärna höra av dig om du hittar andra invasiva arter på kommunens mark
– såväl växter som djur.

Här kan du se alla invasiva arter som finns i Sverige.

Vad gör vi på kommunen med din anmälan?

För varje anmälan som kommer in bestäms art och utbredning. Därefter samlar vi ihop underlagen för utvärdering och beslutar om eventuell åtgärd. För oss är detta också ett sätt att få en samlad bild över dessa invasiva arter i kommunen.

Vad är invasiva arter?

Invasiva arter är växter som saknar konkurrens i naturen. Allt fler växter, som inte naturligt hör hemma i Sverige kommer hit som trädgårdsväxter, eller av misstag med annat material. Många av växterna har liftat med lasten i fartygen, leriga sulor, krukväxter eller i bananlådor. De kommer hit av en slump, men överlever miljöombytet och trivs ofta riktigt bra och förökar sig och sprider sig mycket snabbt. En stor spridningskälla till dessa växter är trädgårdsavfall som inte lämnats in på rätt sätt.

Läs mer om hur du hanterar trädgårdsavfall här. 

Bekämpa växterna tillsammans

Då invasiva arter sprider sig lätt och ibland fort så behöver du som trädgårdsägare samarbeta både med din granne och med kommunen. Har du växten på din tomt så växer den troligtvis hos din granne också. Växer den på grannens tomt så kommer den troligen förr eller senare in på din. Se till att samarbeta, hjälpa varandra och göra insatserna samtidigt.

Allra viktigast – var envis! Har växterna funnits ett tag i din trädgård så finns en rik fröbank i jorden. Dessa fröer kommer att börja gro under flera år framöver. Nya plantor, som dessa arter, brukar lyckligtvis vara lättare att bli av med.

Parkslide

Parkslide är besvärlig att bekämpa. Det gäller att vara konsekvent och uthållig för att hålla nere eller för att få bort den helt. Vi rekommenderar att du slår ner växterna 4 gånger per år och täcker ytan däremellan med markduk. Mindre plantor i gräsytan körs över med gräsklippare, vilket ofta räcker för dessa arter. Undvik grävning och rotkapning då det finns risk för att nya skott skjuter upp.

Parkslide blad och blommor.Parkslide. 

Jätteloka 

Jätteloka bekämpar man metodiskt genom att ta bort fröställningarna kontinuerligt under många år tills dess att fröbanken i jorden är borta. Det är viktigt att se till att fröställningarna inte lämnas kvar i området. Andra metoder är rotkapning och uppgrävning som man bör upprepa flera gånger per säsong. Det går också att kväva växten genom att täcka marken, med exempelvis markduk, på våren. 

När du hanterar och bekämpar Jätteloka så är det viktigt att du använder skyddskläder och glasögon då du kan få hudskador av växtsaften.

Endast i undantagsfall kan det komposteras. Blöt i så fall ner plantorna och lägg dem i en sluten plastpåse för att ruttna. Använd en täckt kompost så att delar från växterna inte kan blåsa iväg och bidra till nyetablering.

Jätteloka med blad.Jätteloka.

Hur du hanterar nedtagna växter hittar du här.

Tack för att du hjälper oss att kartlägga var dessa växter finns i vår kommun!