Sjön Lången

På denna sida finns en utredning som är gjord kring sjön Lången. Utredningen syftar till att identifiera huvudorsakerna till övergödningsproblematiken i sjön och komma med konkreta åtgärdsförslag. Läs mer i dokumenten nedan.