Interkommunal ersättning för gymnasieskola och gymnasiesärskola

En kommun som tar emot elever som är folkbokförda i annan kommun har rätt till ersättning för sina kostnader från elevens folkbokföringskommun.

Prislista för interkommunal ersättning 2023