Bild på logotype för Vklass.

Välkommen till portalen för Vklass!

Vklass är en lärplattform där elever, personal och vårdnadshavare kan ta del av information och kommunicera med varandra. Vklass används av alla kommunala förskolor och skolor i Skövde kommun.

När du loggat in i Vklass når du även e-tjänsten för förskola/skola samt Skola24.

Inloggning Vklass

Inloggning för elever och personal

Inloggning för vårdnadshavare

OBS! När du som vårdnadshavare vill logga in i Vklass klickar du på "Logga in med Skövde e-login".

 Läs mer i "Vklass informationsbrev" under "Dokument".

Support

Behöver du hjälp med Vklass? På supportsidan för Vklass får du svar på dina frågor, se under "Länkar". Du kan också kontakta personalen på ditt barns förskola eller skola.