Bild på logotype för Vklass.

Välkommen till portalen för Vklass!

Vklass är en lärplattform där elever, personal och vårdnadshavare kan ta del av information och kommunicera med varandra. Vklass används av alla kommunala förskolor och skolor samt vuxenutbildningen i Skövde kommun.

Inloggning Vklass

Inloggning för elever och personal (gäller förskola, grundskola, gymnasieskola samt vuxenutbildning)

Inloggning för vårdnadshavare (se bild nedan)

När du loggat in i Vklass når du även e-tjänsten för förskola/skola samt Skola24. 

Läs mer i "Vklass informationsbrev" under "Dokument".

Support

Behöver du hjälp med Vklass? På supportsidan för Vklass får du svar på dina frågor, se under "Länkar". Du kan också kontakta personalen på ditt barns förskola eller skola.