Avsiktsförklaring

Till Skövde Yrkeshögskolas ansökan behöver vi nu ha hjälp med avsiktsförklaringar. Tacksam för ifyllande av nedanstående frågeformulär så snart som möjligt. Vi lägger in uppgifterna i ansökningssystemet och ni får därefter ett mejl där ni får bekräfta era uppgifter.

Fält markerade med * är obligatoriska. 

Vilken utbildning vill du stötta? *
Organisationsnamn *
Förnamn *
Efternamn *
Roll i organisationen *
Ort *
Telefon *
E-post *
Har du satt dig in i den sökta utbildningens innehåll och upplägg? *


Har du medverkat i framtagningen av utbildningens innehåll och upplägg? *


Om ja, på vilket sätt har du medverkat? *
Hur många studerande från den aktuella utbildningen planerar din organisation att anställa eller nyttja en tjänst av på 3-5 års sikt? *


Finns det andra rekryteringsvägar till exempel via internutbildningar, gymnasieskolan, folkhögskolan eller högskolan, som är intressanta för din organisation att rekrytera från till den aktuella yrkesrollen? *


Om ja, vilka andra rekryteringsvägar finns?
Hur många LIA-platser totalt kan referenspersonen ställa upp med på arbetsplatsen under en utbildningsomgång, oavsett LIA-kurser. Exempel: Referenspersonen kan ta emot fem studerande på utbildningsomgång på LIA. Utbildningen innehåller två LIA-kurser. *
På vilket sätt medverkar din organisation med medfinansiering i den sökta utbildningen? *

Beskriv gärna din tänkta medverkan
Övriga synpunkter.
Motivera varför utbildningen behövs och varför det är viktigt att utbildningen får starta. *
 
 När du skickar in meddelande som innehåller personuppgifter samtycker du även till att vi använder uppgifterna för att hantera din intresseanmälan. Läs mer om vår hantering av personuppgifter.