Omställningsstudiestöd

För dig som är mitt i arbetslivet. Omställningsstudiestöd kan du få för att vidareutbilda dig inom ditt yrkesområde eller till något helt nytt yrke. Det riktar sig till dig som är mellan 27 och 62 år och som har arbetat en längre tid. Det är viktigt att söka så tidigt som möjligt då ansökningarna behandlas i turordning. Läs mer på CSN.

Från och med den 1 april 2024 kan du ansöka om omställningsstudiestöd för en period som startar någon gång mellan den 1 juli och den 31 december samma år.

Läs mer på CSN.