Planprogram för område Hasselbacken

Till höger hittar du de handlingar som tillhör ärendet.

Område nummer ett och två är detaljplanelagda.