Nya lokala rekommendationer i Västra Götaland

Spridningen av covid-19 har återigen börjat öka i Västra Götaland. Därför inför nu smittskyddsläkaren rekommendationer som gäller från 17 februari till 14 mars. Det handlar bland annat om munskydd i kollektivtrafik och vissa inomhusmiljöer.

Läs mer

Godkända planprogram

I Skövde stad, Skultorp och Stöpens tätort finns det planprogram som visar flera utbyggnadsetapper av bostäder och verksamhetsområden.

Syftet med ett planprogram är att utreda och undersöka förutsättningar och visioner för det område man vill bebygga. De berörda skall ges möjlighet till insyn och påverkan innan kommunens ställningstaganden är låsta. Planprogram görs ofta över ett lite större område och ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Följande planprogram finns för flera utbyggnadsetapper: