Pågående planarbeten

På denna sida hittar du detaljplaner och planprogram som är under arbete. För att få tillgång till handlingarna, klicka på ett område i kartan eller på någon av länkarna nedan.

Befintliga planer nås via webbkartan, under temat Planlagt område

Kartförstoring

 

Pågående planarbeten

 

Färdiga planer

Befintliga planer nås via webbkartan, under temat Planlagt område

 

Planprocessen

Mer information om planprocessen hittar du under Planprocessen