När börjar detaljplanen gälla?

En detaljplan börjar gälla (får laga kraft) tidigast tre veckor efter att kommunstyrelsens beslut om att anta detaljplanen har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Laga kraft är en juridisk term som innebär att ett beslut inte längre kan överklagas.

Datum