Vad innehåller en detaljplan?

En detaljplan består av en plankarta med bestämmelser och en planbeskrivning. Plankartan reglerar markanvändningen och bebyggelsen och är den juridiskt bindande handlingen. Planbeskrivningen är till för att beskriva planens syfte, förutsättningar, bestämmelser samt konsekvenser vid ett genomförande av detaljplanen. Ibland finns ytterligare handlingar bifogade till planerna, exempelvis utredningar.

Datum